twitter pageappstore pagegoogle play app page
טוויטר twitter bird
מזג אויר
 1. חיפה
  תחזית מזג אויר
  24°
  רוח: arrow 1 קמ״ש
  לחות:53%
 2. נתניה
  תחזית מזג אויר
  24°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:47%
 3. אשדוד
  תחזית מזג אויר
  23°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:47%
 4. חדרה
  תחזית מזג אויר
  25°
  רוח: arrow 1 קמ״ש
  לחות:53%
מצופים
 1. מצוף אשדוד: 06/05 08:52 גובה גלים 0.31-0.62טמפרטורת מים 22.9כוון גלים צפוני מערבי
 2. מצוף חיפה: 06/05 08:15 גובה גלים 0.7-1.12טמפרטורת מים 21.85כוון גלים צפוני מערבי
 3. מצוף חיפה: 03/05 08:00 גובה גלים 0.0-0.09טמפרטורת מים 0.0כוון גלים צפוני
תחזית גלים של הצי השישי