twitter page
טוויטר twitter bird
מזג אויר
 1. חיפה
  תחזית מזג אויר
  32°
  רוח: arrow 2 קמ״ש
  לחות:57%
 2. חדרה
  תחזית מזג אויר
  33°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:47%
 3. אשדוד
  תחזית מזג אויר
  31°
  רוח: arrow 3 קמ״ש
  לחות:59%
 4. נתניה
  תחזית מזג אויר
  32°
  רוח: arrow 4 קמ״ש
  לחות:51%
מצופים
 1. מצוף אשדוד: 02/08 09:00 גובה גלים 0.0-0.25טמפרטורת מים 0.0כוון גלים דרומי מערבי
 2. מצוף חיפה: 02/08 09:00 גובה גלים 0.5-0.75טמפרטורת מים 0.0כוון גלים דרומי מערבי
 3. מצוף חיפה: 25/07 17:00 לא נמצאו נתונים מעודכנים
תחזית גלים של הצי השישי
הפעלת אנימציה
הפסקת אנימציה